Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 142

12345678

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Oświadczenia majątkowe radnych za 2020 rok Wojciech Hryń 2021-05-26 zobacz
2 Oświadczenia majątkowe pracowników za 2020 rok Wojciech Hryń 2021-05-26 zobacz
3 Program Ochrony Środowiska dla gminy Sztabin na lata 2021 – 2025 z perspektyw... Wojciech Hryń 2021-05-25 zobacz
4 Wybory uzupełniające do RG 2021 Wojciech Hryń 2021-05-25 zobacz
5 Decyzje środowiskowe 2021 Wojciech Hryń 2021-05-17 zobacz
6 Rok 2021 Wojciech Hryń 2021-04-19 zobacz
7 Rok 2021 Wojciech Hryń 2021-04-19 zobacz
8 Rok 2021 Wojciech Hryń 2021-04-19 zobacz
9 Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczna uczniów Wojciech Hryń 2021-04-19 zobacz
10 Rok 2020 Wojciech Hryń 2021-04-13 zobacz
11 Bilanse zbiorcze - rok 2020 Wojciech Hryń 2021-03-23 zobacz
12 Przetargi - 2021 Wojciech Hryń 2021-03-18 zobacz
13 Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego Wojciech Hryń 2021-03-17 zobacz
14 Rok 2021 Wojciech Hryń 2021-02-22 zobacz
15 Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego Wojciech Hryń 2021-02-02 zobacz
16 Inne Wojciech Hryń 2021-02-02 zobacz
17 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2021 r. Wojciech Hryń 2021-01-11 zobacz
18 Rok 2020 Wojciech Hryń 2020-12-14 zobacz
19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy S... Wojciech Hryń 2020-12-14 zobacz
20 Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wojciech Hryń 2020-10-16 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się