2014-11-18

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Informacja o sposobie przyjmowania korespondencji

W sprawach należących do właściwości działania Urzędu Gminy Sztabin można zwracać się drogą listową, pocztą elektroniczną, faksem oraz poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza


Nasz adres:

Urząd Gminy Sztabin

ul. Augustowska 53

16-310 Sztabin

tel. 87 643 97 50

fax. 87 643 97 51

e-mail: ugsztabin@sztabin.ug.gov.pl