2015-04-21

Protokoły z komisji

Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin

Załączniki

  protokol-nr-1-2014.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  protokol-nr-2-2015.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  protokol-nr-3-2015.pdf 2,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  protokol-nr-4-2015.pdf 241,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  protokol-nr-5-2015.pdf 212,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  protokol-nr-6-2015.pdf 327,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół nr 9 - 2015.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół nr 7 - 2015.pdf 2,83 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół nr 10 - 2015.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół nr 8 - 2015.pdf 3,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół nr 11 - 2016.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół nr 14 - 2016.pdf 750,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół nr 13 - 2016.pdf 1,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół nr 12 - 2016.pdf 2,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół nr 15 - 2016.pdf 818,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół nr 17 - 2016.pdf 863,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół nr 16 - 2016.pdf 2,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr 19-2016.pdf 882,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr 18-2016.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  protokół 21-2017.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  protokół 20-2016.pdf 1,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  protokół 22-2017.pdf 2,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  protokół 23-2017.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  protokół 25-2017.pdf 755,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  protokół 24-2017.pdf 2,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół 26-2017.pdf 431,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół 29-2017.pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół 27-2017.pdf 2,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół 28-2017.pdf 3,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół 31-2018.pdf 886,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół 32-2018.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół 30-2017.pdf 2,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół 33-2018.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół 36-2018.pdf 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół 35-2018.pdf 2,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół 38-2018.pdf 452,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół 34-2018.pdf 3,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół 37-2018.pdf 3,09 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się