2019-04-11

Protokoły z sesji VIII kadencji

.

Załączniki

  Protokół Nr I-2018.pdf 1,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr II-2018.pdf 2,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr III-2018.pdf 3,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr IV-2019.pdf 2,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr VI-2019.pdf 2,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr VII-2019.pdf 724,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr V-2019.pdf 3,87 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr IX - 2019.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr VIII - 2019.pdf 3,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr I z 2...018 r. -.docx 34,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr III z...018 r. -.docx 39,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr IV z ... 2019 r..docx 18,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr IX z ...yczajnej.docx 20,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr V z ... 2019 r..docx 27,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr VI z ... 2019 r..docx 26,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr VII z...yczajnej.docx 19,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr II z ...018 r. -.docx 36,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr VIII ... 2019 r..docx 28,96 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr X z 9...yczajnej.docx 21,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XII z...yczajnej.docx 21,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XIII ... 2019 r..docx 21,74 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XI z ... 2019 r..docx 24,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XIV z...jnej —.docx 21,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XIX z...wyczajna.docx 22 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XVI z... 2020 r..docx 23,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XVII ...wyczajna.docx 24,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XV z ... 2019 r..docx 23,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XVIII...wyczajna.docx 23,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XX 23... 2020 r..docx 25,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XXII ... 2020 r..docx 27,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XXI z...wyczajna.docx 21,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XXIII... 2020 r..docx 27,83 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się