2014-12-15

Protokoły

Rejestr protokołów z sesji

Załączniki

  Protokol Nr I-2014.pdf 424,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokol Nr II-2014.pdf 287,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokol Nr III-2014.pdf 196,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokol Nr IV-2014.pdf 251,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokol Nr V-2015.pdf 325,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokol Nr VI-2015.pdf 401,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokol Nr VII-2015.pdf 119,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokol Nr VIII-2015.pdf 574,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokol Nr X-2015.pdf 309,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokol Nr IX-2015.pdf 585,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XI-2015.pdf 608,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XII - 2015.pdf 542,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XIII ...a 2016 r..pdf 506,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XIV.pdf 540,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XV.pdf 483,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XVI.pdf 533,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XVIII.pdf 545,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XVII.pdf 541,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XIX.pdf 2,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  protokół XXI.pdf 2,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  protokół XXII.pdf 3,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  protokół XX.pdf 6,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  protokół XXIII.pdf 3,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XXIV.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protkół XXVI-2017.pdf 654,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXV-2017.pdf 2,82 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół XXVII-2017.pdf 3,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XXX-2018.pdf 1,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XXXII - 2018.pdf 2,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XXVIII-2017.pdf 5,87 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XXIX-2017.pdf 7,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XXXI-2018.pdf 7,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XXXII - 2018.pdf 2,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XXXV - 2018.pdf 891,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XXXIV - 2018.pdf 6,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XXXVI - 2018.pdf 3,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Nr XXXIII - 2018.pdf 7,08 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się