2018-12-04

Radni Gminy Sztabin w kadencji 2018 - 2023

 

Lp.

Nazwisko imię

Miejscowość

Nr telefonu

1.

Chodorowska Emilia

Czarniewo 10

504 288 933

2.

Czerwińska Sylwia

Jasionowo 20

517 191 145

3.

Gałażyn Marek

Jastrzębna Druga 64

515 450 082

4.

Grzenda Marcin

Sztabin, ul. Ogrodowa 8

661 282 009

5.

Karczewska Bożena

Sztabin, ul. Polna 5a

87 64 12 194

6.

Karp Paweł

Krasnoborki 67

  509 285 611

7.

Klim Marta

Balinka 32

691 050 635

8.

Kondracki Paweł

Karoliny 10

506 410 048

9.

Krzywicki Robert

Krasnybór 66

  510 304 236

10.

Kunda Małgorzata

Jaziewo 12

87 64 13 123

11.

 

 

 

12.

Miklaszewicz Jarosław

Jastrzębna Pierwsza 52

605 216 021

13.

Mitros Jakub

Polkowo 35

511 442 795

14.

Siwicki Mirosław

Cisów 11

510 455 297

15.

Szmygiel Krzysztof 

Mogilnice 1

888 390 053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się