2014-12-02

Rada Gminy Sztabin VII kadencji

Paweł Karp - Przewodniczący Rady Gminy

Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. (1300 - 1600).

 

Radni Gminy Sztabin

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

Funkcja

1.

Paweł Karp

Krasnoborki

Przewodniczący Rady Gminy

2.

Barbara Czerwińska

Sztabin

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

3.

Wanda Wiliwis

Sztabin

Członek Rady

4.

Janusz Andrzej Mielniczek

Sztabin

Członek Rady

5.

Paweł Kondracki

Karoliny

Członek Rady

6.

Małgorzata Kunda

Jaziewo

Członek Rady

7.

Wiesław Polkowski

Kopytkowo

Członek Rady

8.

Andrzej Paszkowski

Jaminy

Członek Rady

9.

Artur Bogusław Rozmysłowicz

Lipowo

Członek Rady

10.

Jan Paweł Dunaj

Jastrzębna Druga

Członek Rady

11.

Kondracki Wojciech

Budziski

Członek Rady

12.

Jarosław Miklaszewicz

Jastrzębna Pierwsza

Członek Rady

13.

Marta Klim

Balinka

Członek Rady

14.

Jadwiga Szyper

Krasnybór

Członek Rady

15.

Zygmunt Piekarski

Jasionowo

Członek Rady