2015-06-25

Informacje

Informacje na temat Referendum ogólnokrajowego

Załączniki

  Informacja o warunk... granicą.doc 75 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o warunk...h w kraju.doc 91,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Inf. dot. składani...prawnione.pdf 78,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o uprawn...awnionych.doc 85 KB (doc) szczegóły pobierz
  Inf. o warunkach ud...eferendum.pdf 120,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o uprawnieniac...eferendum.pdf 353,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o sporządz...eferendum.doc 58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zgoda na przyjęcie...eferendum.doc 54,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Postanowienie Prezy...eferendum.pdf 456,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 64 ...adomości.pdf 99,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała PKW wzór ...r koperty.pdf 173,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WZÓR ZGŁOSZENIE K...OBWODOWEJ.doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyjaśnienia PKW do...jach wyb..pdf 141,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszcenie Wójta...a 2015 r..pdf 464,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WZÓR ZGŁOSZENIE K...OBWODOWEJ.pdf 208,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 83 ...eferendum.pdf 398,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pierwsze posiedzeni...omisji ds.pdf 268,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja w sprawi...okrajowym.pdf 336,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacje obwodowy...eferendum.pdf 800,9 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się