2018-08-16

Wybory Samorządowe - 2018

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Wybory samorządowe 2018. Jak oddac głos w II turze!

 

 

Załączniki

  Rozporządzenie Pre...dentów miast 303,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  obwieszczenie- Woje...dlaskiego.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie Staro...pnia 2018.pdf 350,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie Nr 337-...plakatów.pdf 93,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie Marsz...pnia 2018.pdf 629,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie Wójt...pnia 2018.pdf 587,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 33 -...Sztabinie.pdf 193,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Postanowienie - pow...yborczych.pdf 301,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o dyżur...Sztabinie.pdf 286,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o skład...Sztabinie.pdf 302,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie Wójt...a 2018 r..pdf 475,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 5-2018 ...a 2018 r..pdf 251,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie Wójt...osowania.pdf 504,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja Komisarz...a 2018 r..pdf 100,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Postanowienie Komis...e Sztabin.pdf 1,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie Gminn...a radnych.pdf 378,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie GKW w...na wójta.pdf 287,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie GKW w...a radnych.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Postanowienie Komis...yborczych.pdf 13,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o skład...yborczych.pdf 165,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie Gminn...a 2018 r..pdf 144,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Gminnej Ko...a 2018 r..pdf 324,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół wyników...y Sztabin.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z wybor...y Sztabin.pdf 3,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie wynikó...yborczych.pdf 13,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  OBWIESZCZENIE o wyn...w do rad.pdf 256,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół wyników...osowanie.pdf 64,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Postanowienie Komis...Nr 8_2019.pdf 458,35 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się