2014-12-09

Aktualny wykaz sołectw i sołtysów

Wykaz sołectw i sołtysów z terenu Gminy Sztabin kadencja 2015-2019 rok

 

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię sołtysa

Nr telefonu

1.

Balinka

Zagórska Krystyna

661702981

2.

Budziski

Kraszewski Wiesław

876412222

3.

Cisów

Siwicki Mirosław

876412214

4.

Czarniewo

Emilia Chodorowska

50428893

5.

Czarny Las

Bernatowicz Franciszek

876413063

6.

Długie

Nowikowska Krystyna

875640434

7.

Ewy

Sałygo Konstancja

518400152

8.

Fiedorowizna

Orłowska Małgorzata

876412055

9.

Huta

Ramel Jan

602535893

10.

Hruskie

Zenon Makarewicz

511164892

11.

Jagłowo

Jaroszewicz Romuald

876413071

12.

Jaminy

Lewoc Władysław

661033727

13.

Janówek

Suchwałko Ewa Maria

876412287

14.

Jasionowo

Krysztofik Andrzej

876414356

15.

Jasionowo Dębowskie

Poliński Grzegorz

797579235

16.

Jastrzębna  Druga

Skok Anna

876414185

17.

Jastrzębna  Pierwsza

Chojnowski Jan

516740924

18.

Jaziewo

Kunda Daniel

508541337

19.

Kamień

Murawski Tadeusz

876412241

20.

Karoliny

Klim  Jarosław

600126873

21.

Komaszówka

Skorupa Wiesław

876414187

22.

Kryłatka

Grajewski Andrzej

604897915

23.

Kopiec

Giejsztorewicz Wojciech

692724858

24.

Kopytkowo

Polkowski Wiesław

876413020

25.

Krasnoborki

Kierklo Stanisław

505401382

26.

Krasnybór

Piekarska Janina

797231064

27.

Kunicha

Krzywiński Piotr

876412434

28.

Lebiedzin

Piekarski Paweł

509490778

29.

Lipowo

Rozmysłowicz Artur Bogusław

796121882

30.

Mogilnice

Szumski Jan Waldemar

876413042

31.

Motułka

Koszczuk Bernard

876412234

32.

Ostrowie

Chomiczewski  Andrzej

876414236

33.

Podcisówek

Piekarska  Zofia

876412469

34.

Polkowo

Strzałkowski Zenon

876413201

35.

Sosnowo

Kotowski Wiesław

876413349

600225926

36.

Sztabin

Bogusława Iwanicka

876412148

37.

Ściokła

Anuszkiewicz Jerzy

876414246

38.

Wolne

Zakrzewski Krzysztof

663032138

39.

Wrotki

Krysztofik Stefan

876413018

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się