2015-01-20

Sprawozdania z działalności Wójta

w VII kadencji

Załączniki

  sprawozdanie na III sesję.pdf 267,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na IV sesję.pdf 275,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na IX sesję.pdf 211,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na VI sesję.pdf 205,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na V sesję.pdf 204,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na VII sesję.pdf 201,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na VIII sesję.pdf 204,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na XIV sesję.pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na XIII sesję.pdf 1,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na XI sesję.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na XII sesję.pdf 944,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na XVI sesję.pdf 962,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na XVIII sesję.pdf 210,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na XIX sesję.pdf 202,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na XX sesję.pdf 225,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na XXI sesję.pdf 209,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na XXII sesję.pdf 205,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na XXIII sesję.pdf 205,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na XXIV sesję.pdf 208,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na XXV sesję.pdf 209,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na XXVII sesję.pdf 215,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na XXVIII sesję.pdf 211,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na XXXI sesję.pdf 112,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na XXIX sesję.pdf 106,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na XXXVI sesję.pdf 285,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie XXXIII sesję.pdf 576,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie na XXXIV sesję.pdf 479,46 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się