2014-12-05

Struktura Urzędu

Samorząd Gminy Sztabin

Gmina Sztabin

Powiat Augustowski

Województwo Podlaskie

Adres: ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin

 

Kontakt:

(87) 643-97-50 - Sekretariat

(87) 643-97-51 - Fax

(87) 643-97-52 - Wójt

(87) 643-97-53 - Zastępca Wójta

(87) 643-97-55 - Księgowość budżetowa

(87) 643-97-56 - Podatek rolny i odnieruchomości

(87) 643-97-58 - Obsługa Rady Gminy

(87) 643-97-59 - Księgowość oświaty

(87) 643-97-60 - Kasa

(87) 643-97-61 - Budownictwo, inwestycje, zamówienia publiczne, działalność OSP

(87) 643-97-62 - Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste

(87) 643-97-63 - Ochrona środowiska, rolnictwo, informatyk

(87) 643-97-64 - Gospodarka gruntami i sprawy geodezyjne, gospodarka mieszkaniowa

(87) 643-97-66 - Odpady komunalne, ewidencja działalności gospodarczej

(87) 643-97-69 - Skarbnik

 

e-mail: ugsztabin@sztabin.ug.gov.pl

www: http://www.sztabin.ug.gov.pl

 

Wójt Tadeusz Drągiewicz
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Karp
Sekretarz Gminy -
Skarbnik Gminy Agnieszka Truszkowska

 

Opłata skarbowa:

opłatę skarbową należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Sztabin prowadzony przez BS Augustów o numerze 14 9351 0000 0020 0123 2000 0020 bądź w kasie Urzędu Gminy