2019-02-27

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019

Załączniki

  Wybory do Europarla...6.05.2019.pdf 546,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie_PKW_w...o_PE_2019.pdf 230,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 36-...ch miejsc.pdf 91,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KOMUNIKAT glosowani...dencyjne.docx 17,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  INFORMACJA.pdf 203,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zgloszenie_kandydat..._wyborcow.doc 44,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zgloszenie_kandydat...yborczych.DOC 110,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał 7_Informacja s...żury OKW.pdf 213,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o skład...urach RKW.pdf 210,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja_o_losowaniach.pdf 100,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie_o_zar...i_pion_A3.pdf 233,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  postanowienie w spr...yborczych.pdf 223,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  postanowienie w spr...yborczych.pdf 426,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  postanowienie_o_zmi...czej_nr_2.pdf 277,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  postanowienie_o_zmi...czej_nr_3.pdf 276,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozporządzenie w s... granicą.pdf 609,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie_o_zar...i_pion_A3.pdf 231,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-aktualne...0516_1330.pdf 145,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia Państ...OW-432....pdf 844,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dziennik Ustaw z 20... poz. 684.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się