2015-07-29

Informacje

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.

 

Przydatne wzory dokumentów


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania
https://youtu.be/TX03DuUkFto

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)
https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)
https://youtu.be/IFL6JFx1gD8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
https://youtu.be/3X0vlqd4l18

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)
https://youtu.be/q-O50REiElM
 
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM

https://youtu.be/7rFWptIsegA

 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

https://youtu.be/vEzWelABjOk

 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT

https://youtu.be/lWIth5P0jqE

 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)

https://youtu.be/kbmaXGbjZE8


Załączniki

  Postanowienie Prezy...ejm Senat.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Miejsca na ogłosze... wyborcze.pdf 93,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie A4-sejm,senat.pdf 137,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Komunikat.pdf 349,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o oso...iu głosu.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  Instrukcja głosowa...encyjnego.doc 34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zgłoszenie zamaiar...encyjnego.doc 35,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyjaśnienie PKW ZP...03-102 15.pdf 454,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo w sprawie glo...encyjnego.pdf 2,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o pełno...cnictwach.pdf 669,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 98-... Polskiej.pdf 447,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o pos...borczych.docx 13,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja obwodowe...snymborze.pdf 334,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja obwodowe...Sztabinie.pdf 331,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja obwodowe... Jaminach.pdf 321,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Technika głosowani...2015 roku.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Technika głosowani...2015 roku.pdf 4,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie o uni...ci głosu.pdf 238,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie o zar...zym nr 24.pdf 300,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie o zar...zym nr 59.pdf 289,11 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się