2019-08-20

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 13 października 2019 r.

.

Załączniki

  obwieszczenie_o_ ok...m_i_senat.pdf 28,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  postanowienie_o_zarz_wyborow.pdf 89,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Wójta...eszczenia.pdf 315,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1A_Wzory_dokumentow...trony-6-7.pdf 197,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1B_Wzory_dokumentow...ony-14-15.pdf 195,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1_Informacja_o_upra...sprawnych.pdf 326,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA-z_22-08-2019.pdf 108,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2_Informacja_O_UPLY...SPRAWNYCH.pdf 204,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KOMUNIKAT glosowani...ndencyjne.pdf 142,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór zgłoszenia -...a wyborcy.pdf 104,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zgloszenie_kandydat..._wyborach.pdf 156,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zgłoszenie-głosow...ndencyjne.pdf 120,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwala_OKW_w_Bialy...nomocnicy.pdf 80,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja Komisarza.pdf 328,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie Wójt.... Sztabin.pdf 724,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja_o_losowaniach.pdf 100,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Postanowienie Nr 20...e Sztabin.pdf 327,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Postanowienie w spr...yborczych.pdf 600,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OOObwieszczenie_o_z...tow_59-1.docx 19,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  OOObwieszczenie_o_z...ydatow-1.docx 30,35 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się